MENU

Historie společnosti

Historie se začala psát již v roce 1948, přesněji 25. února 1948 jako ŘEMESLNICKÉ POTŘEBY - národní podnik.

V padesátých letech se podnik vyprofiloval v jednu z největších "odbytových organizací" zásobující malé a střední výrobní podniky, podniky služeb a výrobní družstva základním i pomocným materiálem ve čtyřech základních sortimentních skupinách:

 • kůže, plasty, pryž
 • sklo, dřevo, porcelán
 • chemie a nátěrové hmoty
 • osobní ochranné pracovní prostředky a textil

Do roku 1968 měl národní podnik ŘEMPO PRAHA jednotnou celorepublikovou organizační strukturu. Po vytvoření federace v roce 1968 byl podnik rozdělen do dvou samostatných - oborových podniků: ŘEMPO PRAHA a ŘEMPO BRATISLAVA.

Koncem osmdesátých let měl podnik ŘEMPO PRAHA o. p. sedm odštěpných závodů s 2 600 zaměstnanci, 76 000 cenových položek výrobků, 3000 dodavatelů, 18 000 odběratelů a 7,5 miliardy korun ročního obratu, z toho přibližně jednu miliardu tvořil obrat zahraničního obchodu.

Po roce 1989 došlo k mnoha organizačním změnám.

 • v roce 1990 se Řempo změnilo na státní podnik
 • v roce 1992 v první vlně kupónové privatizace bylo založeno a zprivatizováno Řempo a. s. Praha a zbytkový státní podnik Řempo Praha se dostalo do likvidace
 • v letech 1994–1996 došlo k přípravě a postupné realizaci restrukturalizačního plánu s Fa. Karel Holoubek
 • v roce 1996 vzniklo majetkové a právní oddělení firem ŘEMPO a. s. a Řempo Holoubek a. s.
 • v roce 1999, přesně 1. dubna 1999, byla založena společnost ŘEMPO HOLOUBEK a. s., divize Pardubice, zpětným odkupem OZ Pardubice, a tím bylo navázáno na dlouholetou tradici podniku ŘEMPO
 • ŘEMPO HOLOUBEK a. s. se od 1. 8. 2008 stala 100% vlastníkem společností KUPR OPP, s.r.o. a KUPR plus CZ, s.r.o. Tyto společnosti se aktivně zabývají prodejem ochranných pracovních pomůcek
 • od 1. 1. 2012 došlo ke změně názvu na HOLOUBEK PROTECT a. s., zároveň proběhla vnitrostátní fúze sloučením mezi společností ŘEMPO HOLOUBEK a. s. a společnostmi KUPR OPP, s.r.o. a KUPR plus CZ, s.r.o. - nová společnost byla zmodernizována, změnila své logo a výrazně zkvalitnila sortiment
 • počátkem roku 2016 došlo k zahájení výstavby nejmodernější haly na skladování OOPP o rozloze 2 500 m2 v areálu společnosti HOLOUBEK PROTECT a.s. v Černé za Bory v Pardubicích, která byla úspěšně zkolaudována dne 18. 8. 2016

Hlavním impulsem pro výstavbu je dlouhodobý růst a expanze v tomto oboru. Díky tomuto kroku jsme získali vyšší kapacitu skladových zásob a lepší dostupnost zboží.

Tato velmi bohatá a úspěšná historie nás inspiruje a zároveň zavazuje k vynikajícím výkonům, na jejímž konci jsou tisíce spokojených zákazníků společnosti HOLOUBEK PROTECT a.s., zejména z řad firemní klientely.