MENU

ROZHODNUTÍ O PROMINUTÍ DPH

02.02.2021

Vážení zákazníci,

Ministerstvo financí vydalo rozhodnutí z důvodu mimořádné události pro plátce daně z přidané hodnoty, a to osvobození od DPH u respirátorů FFP2 a vyšší účinnosti. 

Daň z přidané hodnoty se promíjí, pokud se zdanitelné plnění uskuteční v období od 3. února 2021 do 3. června 2021.