Kategorie

Všeobecné obchodní podmínky

HOLOUBEK PROTECT a.s. (https://www.holoubekprotect.cz/)

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 


Vážení obchodní přátelé, 

pro snazší orientaci Vás a Vašich spolupracovníků vydává velkoobchod HOLOUBEK PROTECT a.s., IČ: 643 61 314, se sídlem Praha 1, Vodičkova  682/20, PSČ 110 00 obchodní podmínky. Tyto podmínky platí pro zákazníky z České republiky ve všech našich velkoobchodních střediscích.  Výjimkou je maloprodejna v Chrudimi, kde je realizován pultový prodej za platbu v hotovosti nebo kartou. Velkoobchodní místa jsou uvedena na  konci těchto obchodních podmínek. Plné znění obchodních podmínek naleznete na stránkách www.holoubekprotect.cz. 

1. Při konkrétních nákupech sjednají prodávající s kupujícím zpravidla některý z níže uvedených způsobů placení kupní ceny včetně příslušné DPH,  popř. nadstandardního balení věci: 
a) platbu v hotovosti nebo kartou, 
b) platbu bankovním převodem na účet prodávajícího na základě faktury vystavené prodávajícím, a to ve lhůtě splatnosti takové faktury, 
c) platbu zálohově předem na základě proforma faktury, a to ve lhůtě splatnosti takové faktury, 
d) platbu na dobírku při doručení věci na fakturační resp. doručovací adresu uvedenou v závazné objednávce. 

2. a) První nákup nového zákazníka je vždy hrazen v hotovosti, kartou nebo zálohovou fakturou bez ohledu na výši objednávky. Výjimku mohou tvořit případy projednané a schválené předsedou představenstva, včetně uzavření příslušné obchodní smlouvy. 
b) Pokud nový zákazník v pořádku odebral a zaplatil první dodávku, může mu být pro následující obchodní případy poskytnuta splatnost faktur do  14 dnů při předložení písemné objednávky do částky 5.000 Kč, vyšší částka podléhá písemnému schválení obchodním ředitelem. Toto ustanovení se však vztahuje pouze na podnikatelské subjekty. Na možnost vystavení faktury na platební převod však není právní nárok.

3. Zákazník, který vykazuje vůči HOLOUBEK PROTECT a.s. dluhy za minulé odběry, obdrží další zboží pouze v případě, kdy požadovanou dodávku zaplatí hotově nebo kartou a současně uhradí min. 50 % z existujících pohledávek po splatnosti. V tomto případě však nevzniká nárok na přiznání žádné slevy. Současně také platí, že veškeré další dodávky v následujících obdobích zákazník obdrží pouze za podmínek platby hotově nebo kartou.

4. Při jednorázové objednávce zboží v oblasti osobních ochranných pracovních pomůcek nad 2.000 Kč bez DPH kupující nehradí náklady na dopravu realizovanou prodávajícím. Toto ustanovení lze uplatnit pouze při odběru ze základních ceníkových cen. 
Cena dopravného HOLOUBEK PROTECT a.s.: 
- Pardubice a okolí                                          520 Kč 
- do 50 km                                                         775 Kč 
- od 50 – do 100 km                                       1 027 Kč 
- nad 100 km individuální ceny dle skutečných nákladů 
- zásilka nad 500 kg individuální ceny dle skutečných nákladů 
- zásilka nadrozměrná individuální ceny 

Cena balíkové přepravy: 
balík do 30 kg                                                     139 Kč 
U zboží atypických a nadstandardních rozměrů (palety, latění) jsou stanovovány individuální ceny, které budou sděleny před dodáním zboží. 

Cena za platbu dobírkou: 
doběrečné balíková přeprava                          55 Kč 
doběrečné paletová přeprava                         65 Kč 

Cena balného:                                                      79 Kč/balík 

Cena dopravného, balíkové přepravy, doběrečného a balného bude připočtena k ceně kupní. 

5.  V případě zájmu o možnost uplatnění tzv. náhradní plnění dle zákona 435/2004 Sb. uvádějte na objednávku výrazně požadavek „fakturovat v režimu náhradního plnění“. Následně budete kontaktováni zaměstnanci naší společnosti, kteří Vám sdělí, zda bude faktura vystavena naší chráněnou dílnou HOLOUBEK PARTNER s.r.o. nebo jinou, která také splňuje podmínky uvedeného zákona. Za tuto službu bude účtována přirážka  ve výši 15 % k původním cenám zboží. 

6.  Veškeré částky uvedené v těchto obchodních podmínkách jsou bez DPH. 

7.  Při vrácení zboží účtujeme storno poplatek 10 %. Zboží je možné vrátit pouze nenošené, nepoškozené a v původním obalu, a to do 14 dnů od  vystavení daňového dokladu. Možnost vrácení zboží podléhá schválení vedoucího obchodního střediska. 


Těšíme se na Vaše požadavky, které vyřídíme s největší pečlivostí! 


 Ing. Jan Vinš, MBA 
 předseda představenstva a generální ředitel 

© 2022 Holoubek Protect a.s., Všechna práva vyhrazena