Kategorie

DOTACE EU - FVE

HOLOUBEK PROTECT a.s. (https://www.holoubekprotect.cz/)

Projekt "HOLOUBEK PROTECT instalace FVE" reg. č.: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000889 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny sloužící pro vlastní spotřebu žadatele a případnou dodávku do veřejné distribuční sítě. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

© 2022 Holoubek Protect a.s., Všechna práva vyhrazena